از

0% Complete
پایان آزمون

من در کودکی با قدرت و قاطع عمل می کردم و هر کاری را که خودم می خواستم انجام می دادم و به عبارتی خود رای و خود سر بودم.

من در کودکی فورا نیاز خود را اعلام می کردم، اگر بر آورده نمیشد فریاد سر می دادم و در صورتی که بر آورده میشد، لذت بی حد و حصر خود را از رسیدن به مقصدم نشان میدادم و اعلام میکردم.

در کودکی در جمع ها کمرنگ بودم ، با افراد غریبه به سختی ارتباط بر قرار می کردم.

کودکی کنجکاو و موفق بودم و اغلب میدرخشیدم و مایل بودم در هر زمینه ای کسب اطلاعات کنم.

در کودکی خلاق و فعال بودم و گاهی داستان پردازی می کردم .

کودکی فعال و پر تحرک بودم و با دوستان خود زیاد دعوا و بزن بزن می کردم.

در کودکی بیشتر دوست داشتم در تنهایی با گل و خمیر بازی کنم و در مقابل سایر کودکان احساس بی کفایتی و کمبود اعتماد به نفس می کردم.

کودکی بیخیال و سر خوش بودم و به خواسته های سایرین توجهی نداشتم.

من ذاتا رهبری گروه را به عهده میگرفتم و به دنبال دستیابی به قدرت بودم.

بیشتر به صورت عاطفی عمل می کردم و گاهی آنقدر خشمگین می شدم که زندگی عادی را فراموش می کردم و بدون در نظر گرفتن عواقب کار عمل میکردم و اگر کسی را دوست داشتم، از جانم مایه میگذاشتم.

انطباق با سایرین برایم دشوار بود و نمی دانستم رفتار مناسب در هر جا کدام است.

همه چیز را از قبل برنامه ریزی می کردم و با پشتکار زیاد به آن می رسیدم و مهم ترین هدف برایم درس خواندن و برنده شدن بود.

علایق گسترد ه ای داشتم و زیاد درگیر دعوا می شدم.

به کارهای پرتحرک علاقه داشتم و زیاد درگیر دعوا می شدم.

به کارهای خلاقانه و دست ساز می پرداختم و از انرژی خشم خود برای انجام کارها استفاده می کردم و هنگام خشم، بیش از گذشته کار می کردم.

در نوجوانی احساس می کردم که همانند سایرین نیستم و با آن ها انطباق ندارم. اغلب عاشق بودم و به تفریح و گردش علاقه داشتم.

کار برایم مهمترین بخش زندگی محسوب می شود و در کار به کسب قدرت و ثروت اهمیت میدهم.

کار مورد علاقه ام کاریست که مستقیما با عواطف و احساساتم یا طبیعت سرو کار دارد.

ترجیح می دهم به کاری بپردازم که به حوزه های فلسفی و فراوان مرتبط است.

موقعیت عالی شغلی برایم مهم است و همیشه برای کسب دستاوردهای مادی برنامه ریزی می کنم.

مدام کار یا نوع کار خود را عوض می کنم و تازگی کار برایم مهم است.

برنامه ریزی کاری برایم دشوار است و گاهی بدون فکر ریسکی می کنم که به کار و درآمدم لطمه وارد می کند.

کارهای فنی و یا کارهای دستی را دوست دارم و خلق آثار دستی باعث می شود عزت نفس در من افزایش یابد.

ترجیح می دهم دیگران وظیفه ای را برایم مشخص کنند، ولی زمان تفریح و استراحت کافی برایم در نظر بگیرند.

رابطه ی زناشویی برای من به منزله نمایش قدرت است و دوست دارم بر فرد مقابل مسلط باشم.

گاهی آن قدر تسخیر غریزه می شوم که بدون در نظر گرفتن سایر ملاحظات و حتی احساسات همسرم به فکر ارضای خود هستم.

قادرم بدون ایجاد رابطه زناشویی زندگی کنم، اما اگر رابطه ی عمیق من با همسرم به رابطه زناشویی کشیده شود، امیال جنسی در من ظهور خواهد کرد.

رابطه زناشویی برای من مشغله ی فکری نیست و این عمل را با برنامه ریزی قبلی انجام می دهم و گاهی در حین رابطه به فکر برنامه های کاری و زندگی خود هستم.

در رابطه جنسی تنوع طلب هستم.

می توانم به طور جسمانی غرق رابطه شوم و لذت ببرم.

به تک همسری و وفاداری اعتقاد دارم و می توانم مدت زیادی رابطه ی جنسی نداشته باشم و فقط اگر کسی را دوست داشته باشم، با او رابطه برقرار کنم.

هنگام رابطه احساس خلسه می کنم و همه چیز را از یاد می برم.

وسایل رشد و پیشرفت فرزندانم را تا زمانی که از خواسته های من پیروی کنند مهیا می کنم.

نسبت به بچه های خود عواطف قوی دارم و آن را نشان می دهم اما اولین کسانی که آماج خشم من می شوند هم آن ها هستند.

درون گرایی ام باعث می شود رابطه خوبی با فرزندانم نداشته باشم و به طور کلی آن ها مرا عبوس می دانند.

به فرزندانم برای حل مشکلات به عنوان یک مشاور پند و اندرز میدهم.

من به تربیت بچه ها اعتقاد زیادی ندارم و دوست دارم آن ها هر کاری دوست دارند انجام دهند.

وقت زیادی را با بچه هایم می گذرانم و دوست دارم بچه هایم همیشه دور و برم باشند، با آن ها کشتی می گیرم و رابطه بدنی ایجاد می کنم.

در عین داشتن علاقه به فرزندان، توانایی بیان و ابراز احساس به آن ها را ندارم.

قول هایی که به فرزندانم می دهم فراموش می کنم، ولی در ارتباط برای آن ها جذاب هستم.

فردی با اعتماد به نفس هستم و نیاز دارم کنترل اوضاع همیشه در دست من باشد.

اغلب افراد مرا فردی عاطفی و گاهی تند می دانند.

من فردی تنها ، درو نگرا و فلسفی هستم.

فردی منطقی و با پشتکار هستم.

من فردی جذاب، محبوب با قدرت بیان هستم.

من فردی قوی، شجاع لوطی و عاشق هستم.

فردی خلاق و درو نگرا هستم، اما گاهی خود را بی ارزش می شمارم و از جمع کناره گیری می کنم.

من فردی با رفتارهای متضاد، آزاد و رها از قید و بند و عاشق هستم.

برای من کار قدرت و ثروت مهم ترین هدف زندگی است.

عقیده دارم هیچ چیز نباید مانع به دست آوردن خواسته ی انسان شود.

عقیده دارم انسان باید بیشتر به درون خود بپردازد.

از نظر من مهم ترین چیز در زندگی رعایت قانون و نظم و ترتیب است.

باور دارم که در زندگی باید منعطف بود و گرفتار تعهد بلند مدت نشد.

رفاقت آنقدر ارزش دارد که گاهی خود را برای رفیق به خطر اندازیم.

عقیده دارم در ناملایمات زندگی باید جایی امن داشته باشم تا دور از هیاهوی زندگی به کار بپردازم و خود را در کار غرق کنم.

عقیده دارم هیچ کاری جذابتر از گردش در طبیعت و پرداختن به امور معنوی نیست.

در اوج قله های موفقیت کاری و پولی باشم و کنترل زندگی خود و کسانی را که برایم مهم هستند، در دست من باشد.

قدرتمند باشم و از هر که در گذشته به من بدی کرده است، انتقام گرفته باشم و جبران محبت دیگران را کرده باشم.

در تنهایی خود به مکاشفه در دنیای درونم بپردازم و کسی مزاحمم نشود.

نفر اول و محبوب ترین باشم و همه جا تشویقم کنند.

کارهای خلاقانه انرژی بخش و جذاب انجام دهم یا سفر کنم و آدمهای جدیدی را ببینم.

توانایی پیروزی در برخوردهای بدنی به منظور حمایت از افراد مهم در زندگی ام را داشته باشم.

در کارگاه شخصی خود و در تنهایی کاری را که دوست دارم انجام دهم و کسی مرا کنترل نکند.

به گردش در طبیعت و لذت بردن مشغول باشم و دغدغه ای نداشته باشم.