آرکتایپ دیمیتر یکی از کهن الگوهای زنانه است. این آرکتایپ نماد الهه زمین، کشاورزی و باروری است که عشق مادری و فداکاری را تجسم می‌کند. این آرکتایپ در زنان بروز می‌کند که خود را با نقش مادر و خانه‌دار هویت‌بخش می‌دانند.

از دوران مدرسه به ما می‌گفتن که دست از خیال و رؤیا برداریم و فقط تو واقعیت زندگی کنیم تا به موفقیت و اهداف‌مون برسیم، ولی آیا واقعاً درست می‌گفتن؟ یعنی خیال پردازی بیهوده است و هیچ تأثیر مثبتی تو زندگی‌مون نداره؟

آیا هنر نه گفتن رو دارید؟ میدونید چطوری نه بگین که هم خودتون در آسایش باشین و هم نگرانی خاصی در رابطه با فردی که بهش نه گفتین نداشته باشین؟ چطور نه گفتن مهارتی ضروریه که برای بهبود کیفیت زندگی باید بهش مسلط باشیم.

تحمل سختی، کلیدی برای انتقال زندگی شما به مرحله بعدیه. این شکست‌ها و هر چیزی که عایدتون می‌شه پله‌هایی برای رسیدن به موفقیت و سرافرازی شماست. این چهار دلیل نحوۀ نگرش‌تون به چالش‌ها رو تغییر میده و کمک می‌کنه مسیر جدیدی رو انتخاب کنین.

بیانیه مأموریت خلاصه‌ای از ارزش‌های اصلی یه سازمان یا یه فرده، یعنی هر که در حال حاضر هستین، هرچه دارین و هرچه می‌خوایین در حرفه‌تون به‌دست بیارین. بیانیه مأموریت شخصی، دربارۀ نقاط قوت، مهارت و ویژگی‌های شخصی شما توضیح می‌ده