از

0% Complete
پایان آزمون

همیشه می‌دانم به مردم چه بگویم.

خیلی به خودم اطمینان دارم.

دوست داشتم فرد دیگری بودم.

مردم مرا خیلی دوست دارند.

من و خانواده‌ام، وقتی باهم هستیم خیلی از زندگی لذت می‌بریم.

هرگز بدون علت نگران نمی‌شوم.

صحبت کردن در برابر گروه برایم خیلی دشوار است.

دلم می‌خواست جوان‌تر بودم.

اگر می‌توانستم، خیلی از ویژگی‌هایم را عوض می‌کردم.

بدون دشواری می‌توانم تصمیم بگیرم.

مردم زندگی با من را خوشایند می‌دانند.

در خانه خیلی زود عصبانی می‌شوم.

همیشه آنچه را که لازم است انجام می‌دهم.

به کاری که دارم افتخار می‌کنم.

لازم است یکی همیشه به من بگوید که چه کار کنم.

مدت‌ها وقت لازم دارم که با شرایط جدید سازگار شوم.

اغلب به کارهایی که انجام می‌دهم تأسف می‌خورم.

در میان هم سالان خود از همه محبوب‌تر هستم.

خانواده‌ام اغلب به احساسات من توجه می‌کنند.

هرگز غمگین نمی‌شوم.

کارم را به بهترین وجه انجام می‌دهم.

به آسانی کارم را رها می‌کنم.

معموالا مواظب خودم هستم.

تا اندازه‌ای شاد هستم.

دوست دارم با افراد جوان تر از خودم معاشرت کنم.

خانواده‌ام خیلی به من امید بسته‌اند.

همه کسانی را که می‌شناسم دوست دارم.

وقتی در جمع هستم، دوست دارم صدایم کنند.

خودم را درک می‌کنم.

برایم خیلی دشوار است که خودم باشم.

زندگی من کاملا نامنظم است.

معمولا مردم توصیه‌های مرا به کار می‌برند.

در خانه، کسی عملا به فکر من نیست.

هرگز خودم را سرزنش نمی‌کنم.

آن طور که لازم است کار نمی‌کنم.

می‌توانم نظر بدهم و خودم نیز به آن عمل کنم.

واقعاً دوست ندارم یک زن (مرد) شوم.

در مورد خودم یک عقیده کمی فریبنده دارم.

دوست ندارم همراه دیگران باشم.

اغلب به ترک کردن خانه فکر می‌کنم.

هرگز مورد مزاحمت قرار نگرفته‌ام.

اغلب احساس می‌کنم که عصبانی هستم.

اغلب از خودم خجالت می‌کشم.

بر خلاف اکثر مردم، ظاهر خوبی دارم.

وقتی چیزی برای گفتن دارم، معمولا می‌گویم.

مردم، اغلب مرا آدم مهمی می‌دانند.

خانواده‌ام مرا درک می‌کند.

همیشه حقیقت را می‌گویم.

کارفرما یا رییس به من می‌فهماند که لیاقت ارتقا نداشتم.

آنچه برایم اتفاق می‌افتد بی‌تفاوتم می‌کند.

آدم کم استعدادی هستم.

وقتی دیگران چاپلوسی می‌کنند به شدت عصبانی می‌شوم.

اکثر مردم بیشتر از من محبوب هستند.

اغلب احساس می‌کنم که خانواده‌ام پشت سرم حرف می‌زنند.

بیشترین وقت خود را در خیال‌بافی می‌گذارم.

اغلب دلسرد می‌شوم.

مردم نمی‌توانند به من اعتماد کنند.

هرگز پشت سر دیگران حرف نمی‌زنم.

جنسیت شما چیست؟