عاشق بودن باعث می‌شود بدن ما هورمون‌های حس خوب و مواد شیمیایی عصبی را ترشح کند که واکنش‌های مثبت و خاص را تحریک می‌کنند.

چطوری از بروز سوء تفاهم در زندگی مشترک جلوگیری می‌کنید؟ سوء تفاهم‌های کوچیک که اغلب اوقات فقط به خاطر عدم توانایی ما در بیان خواسته‌ها و مشکلات‌مون به وجود میاد، می‌تونه روی استحکام ارتباط با همسرمون تاثیر منفی بذاره.