مهم است که برای حمایت و آسایش در هر دو زمان شادی و ناراحتی اطراف خود را با خانواده و دوستان احاطه کنیم. مطالعات نشان داده اند که داشتن روابط حمایتی یک عامل محافظتی قوی در برابر بیماری های روانی است و به افزایش رفاه روانی ما کمک می کند.

دوست‌های منفی‌باف می‌تونن شادی، آرامش ذهن و توانایی پیشرفت رو ازتون بگیرن. منفی‌نگری بین دوستان نه موجب مستحکم‌تر شدن پایه‌های دوستی می‌شه و نه سودی به رابطۀ دوستی‌تون می‌رسونه.