سلامت جسمانی شامل موارد زیادی است، اما برخی موارد اصلی شامل فعالیت بدنی، تغذیه و رژیم غذایی، الکل و مواد مخدر، خودمراقبتی پزشکی و استراحت و خواب است. فعالیت بدنی سالم را می توان با فعالیت بدنی آرام، مانند پیاده روی، یا ورزش ساختارمند انجام داد.

تنفس یکی از ضروریات زندگیه که معمولاً بدون فکر اتفاق می‌افته. وقتی تنفس می‌کنین، سلول‌های خون اکسیژن رو دریافت و دی اکسید‌کربن رو آزاد می‌کنن. دی اکسید‌کربن یه ماده زائده که از طریق بدن‌تون تولید شده و موقع بازدم آزاد می‌شه.